Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Månadens författare februari 2021

Publicerad: 2021-02-01 08:17

Månadens författare är Kata Dalström, född 1858 och uppväxt i Bergslagen.

I februari kommer Ljusnarsbergs kommun att synliggöra författaren Kata Dalström. Hon föddes 1858 och är uppvuxen i Bergslagen. Kata Dalström har bland annat skrivit böckerna Nordiska hjältesagor och Nordiska gudasagor för barn. 1894 gick Kata Dalström med i Socialdemokratiska arbetarpartiet. Hennes främsta ämnen var allmän och lika rösträtt samt att arbetarna skulle organisera sig fackligt.

Författarporträtt av Kata Dalström

Ännu i min barndom gingo båda verken, och då var det liv och rörelse i ’Kopparberget’. Skotten dånade dagar och nätter i ända där nere i gruvorna och ’gruvkonsten’, som spelade upp vattnet ur gruvorna, sjöng sin entoniga melodi, en vaggvisa, som jag aldrig glömmer, och nere i hyttorna lyste och glimmade det under de mörka kvällarne, och man såg sotiga smältare stå framför ugnarne och passa dem (...)

Kata Dalström har en livlig och närvarande berättarröst. I Härjartåg kors och tvärs genom Sverige, som kom 1914, karaktäriserar hon de olika bygder och städer som hon besökte under sina agitationsresor. Här skildrar hon en resa genom Bergslagen, då hon återvänder till barndomens Kopparberg och Bångbro, där hennes far var brukspatron.

Kata föddes 1858 in i en välbärgad släkt som första barn till Maria och Johan Oscar Carlberg. Hon kom i fyraårsåldern till Kopparberg, och bodde där till och från under sin uppväxt.

Åren i Bergslagen formade hennes solidaritet med de mindre bemedlade och trots att hon som nittonåring gifte sig med den dubbelt så gamle och allt mer konservative ingenjören Gustaf Dalström blev hon under åren mer politiskt radikal. De fick sex barn, han avled 1905.

Författardebuten skedde 1887 med Nordiska gudasagor för barn, och hon gick tidigt med i föreningar där hon kunde diskutera dagens frågor och knyta nyttiga kontakter.

1894 gick Kata Dalström med i Socialdemokratiska arbetarepartiet, där hon kom att verka som en av rörelsens viktigaste och mest populära agitatorer. Hon hade en klar och tydlig röst och visste hur man fångar och behåller sina lyssnare. Hennes främsta ämnen var allmän och lika rösträtt samt att arbetarna, inte minst arbetarkvinnorna, skulle organisera sig fackligt. År 1900 valdes hon in i partiets ledningsgrupp.

Kata Dalström drev allt längre vänsterut och då Sveriges kommunistiska parti bildades 1921 blev hon invald i ledningen.
I december 1923 avled Kata Dalström, några dagar innan sin 65-årsdag.

Tro och vetande

Kata Dalström var tidigt kritisk till Svenska kyrkans dominerande ställning i såväl samhällets och individens liv. Hon lät konfirmera sig utan någon större övertygelse och deltog livligt i Det Utilistiska samfundets diskussioner: ”Vår uppgift är att bekämpa religiös vantro och vidskepelse. Vi grunda vår världsåskådning på vetande och förnuft.” En av grundarna var den blivande socialdemokratiske ledaren och statsministern Hjalmar Branting.
Kata hade dock ett stort intresse för andliga frågor och bekände sig till buddhismen redan från 1900-talets början.

Rebell på Risbergska skolan

1869, då Kata var 11 år kom hon till Örebro och Emilie Risbergs elementarskola för flickor. Kata hade dock svårt att underordna sig fröken Risbergs stränga reglemente, som många liknade vid ett klosterliv. Maten var knapp och friheten mycket begränsad.

Kata blev snabbt ledare för fribrytarskaran som smugglade mat och förbjuden litteratur samt sökte kontakt med läroverkspojkarna.

Efter tre år blev den upproriska flickan avstängd från skolan; i efterhand såg hon det som att hon av fröken Risberg fick sin första utbildning som rebell och agitator.

Läs vidare

  • Björk, Gunnela: Kata Dalström – agitatorn som gick sin egen väg. Lund, Historiska 2017.
  • Kata Dalström: Resor i framtidslandet. Stockholm, Murbruk förlag 2015.
  • Dalström, Kata: Nordiska gudasagor berättade för barn och ungdom. Stockholm, Z Haeggströms förlag 1887.
  • Ström, Fredrik: Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten. Stockholm, Tidens förlag 1930

Författarporträtt skrivet av Astrid Lindén

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 oktober 2023