Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Månadens författare november

Publicerad: 2021-11-02 08:39

Månadens författare är Folke Dahlberg från Askersund.

Författarporträtt av Folke Dahlberg

Diktare, konstnär, skulptör, seglare och öbo; Folke Dahlberg föddes 1912 i Askersunds klockargård och kom att bli 1900-talets främste skildrare i ord och bild av Vättern och dess omgivningar.

Han lämnade tidigt hemstaden för att utbilda sig till konstnär i Stockholm, men avbröt studierna för ett år på Mallorca och bodde sedan på olika platser i Sverige för att hitta sin inspiration. Han etablerade sig först som konstnär och slog igenom med de stora surrealistiska tuschteckningarna på en utställning i Stockholm 1945.

Men han återvände alltid till Vättern och dess öar, bodde tidvis tämligen isolerad på Lilla och Stora Röknen, öar i Norra Vättern. Den stora insjön gav motiv till mycket av det han tecknade och skrev, givetvis tydligast i Vättern, som först kom ut 1949, och Leva vid Vättern, 1958. Där finns vackra skildringar av landskapet, men också seglarens och roddarens mödor med allehanda båtar, och sjön som på samma gång är en bundsförvant och en lynnig motpart.

”Sjön frös till i slutet av januari. Till dess rodde vi hårt för att hålla värmen kvar i kroppen. Stövelklackarna hamrade mot de nedisade durkarna när fötterna stelnade. Årbladen överdrogs den korta tid de befann sig i luften av is…”

Folke Dahlberg debuterade relativt sent som poet, vid 36 års ålder gav han ut Cartesiansk dykare, som blev hans genombrott. Tidigare hade han publicerat enstaka dikter och teckningar i litterära tidskrifter. De flesta av hans följande samlingar hade sjönära titlar; Den berusade båten, Roende, Segel, Sjöförklaring.

Havet slutet kom ut dagen efter att vattnet slutit sig även över diktaren. Folke Dahlberg drunknade under en båttur på Vättern, den 28 augusti 1966. Men innan dess skrev han:

”Hur långsam måste inte ålderdomen vara
för en man
som känner avstånd, färd och sikt
behärska inre landskap och förföra
vardagslivets jämvikt
när styrkan, längtan, rörligheten viker.
Flyktingstråk är våra kroppar.”

Ur Cartesiansk dykare

”Här ligger ön
med ödegårdens gröna rutor vända
mot risig skog och almar tuktade av blåsten
vid stranden sjunker båthus ned i sanden
och stävar murknar mellan sönderfrätta bord.
På slänten mellan stigen och en sjö i uppror
stannar jag i återkomstens tvekan:
ormarna i ormboet av förfluten tid
väser och vill stanna mina pulsar.”

Jubileumsfontänen

År 1643 beslutade drottning Kristina att ge Askersund stadsrättigheter. Till jubileet 1943 beslutades att staden skulle ha en torgbrunn och att Folke Dahlberg skulle utforma relieferna. Tidsandan, under pågående världskrig, påbjöd att arbets- och näringsliv skulle speglas i motiven.
Den åttkantiga brunnen i röd granit är utsmyckad med reliefer från stadsbranden 1776 och av fiskare, smeder och andra yrken som präglat Askersundsbygden genom historien.

Författarporträtt skrivet av Astrid Lindén och Jonas Modig

Läs mer

Folke Dahlberg Sällskapets skriftserie:

 • Anders Weidar: Jag vill vara en kommentar. En bok om Folke Dahlberg och hans livsdokument 2004
 • Folke Dahlberg: Göta kanal. Efterord av Anders Weidar 2005
  : Vättern. ” 2006
  : Tiveden. ” 2007
 • Jan Hemmel och Johan Dahlberg: Mot något land. En ingång till Folke Dahlbergs bildvärld. 2008
 • Folke Dahlberg: Öarna som bar mig länge. Dikturval o förord av Jonas Modig. 2009
 • Folke Dahlberg: Leva vid Vättern. Efterord av Anders Weidar 2010
 • Folke Dahlberg: Sluten kust. Efterord av Anders Weidar 2011
  Livsbilder. Katalog till minnesutställningen 2012
 • Folke Dahlberg: Gråväder. Småprosa i urval av Jonas Modig och Anders Weidar. Efterord av Jonas Modig 2014
 • Ögonens förvandlingsrum. Åtta författares syn på Folke Dahlbergs ord och bilder 2016
 • Folke Dahlbergs horisont. Text av Jonas Modig och Erling Öhrnell 2019
 • Hemma. Vättern. Tiveden – Folke Dahlbergs landskap. Texter av Folke Dahlberg sammanställda av Jonas Modig och Anders Åkerberg, förord Jonas Modig. 2020
 • Jonas Modig: Genom Vattenåren. Anteckningar om Folke Dahlberg 2021
 • Folke Dahlberg Sällskapets hemsida: http://www.folkedahlberg.org/

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023