Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny satsning på landsbygd och kultur

Publicerad: 2022-05-25 11:27

Kultur gör bygder och orter levande. Detta är en viktig pusselbit i samhällets utveckling. Ett nytt projekt med stöd från Kulturrådet handlar om kulturens roll i landsbygdsutveckling.

Landsbygdens kulturaktiviteter bottnar ofta i lokala rötter och traditioner. De bidrar alla till att utveckla landsbygden på olika sätt. Nu har Region Västmanland och Region Örebro län gått ihop i en gemensam satsning. Hösten 2022 startar det nya projektet ”Kulturella kraftfält på landsbygden”.

–  Vi ska börja med att hitta olika goda exempel där kultur på landsbygden betyder mycket för bygden eller platsen, säger Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län och medlem i projektgruppen.

Kulturens betydelse för en levande landsbygd

”Kulturella kraftfält på landsbygden” handlar om att undersöka och sprida kunskap om hur kultur är en del av landsbygdsutveckling. Kommuner, företag och civilsamhällets organisationer i Örebro och Västmanlands län blir viktiga parter i projektet.

–  Vi vill synliggöra hur de ideella krafterna på landsbygden tillsammans med aktörer inom kulturområdet bidrar och stärker utvecklingen av våra två län, säger Katarina Strömgren Sandh, kulturchef Region Örebro län.

Internationell samverkan

Det finns ett stort intresse för landsbygd och kultur även utanför Sveriges gränser. Därför kommer projektet också handla om internationellt erfarenhetsutbyte.

– I och med den här satsningen tar vi ett stort steg framåt för att uppmärksamma och betona både landsbygdens och kulturens roll i det regionala utvecklingsarbetet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden, Region Örebro län.

Projektet Kulturella kraftfält på landsbygden är treårigt och startar hösten 2022. Projektet genomförs tillsammans med Region Västmanland och finansieras med stöd från Kulturrådet, Region Örebro län samt Region Västmanland.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023