Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Örebroregionens infrastruktur- och transportdag 2022

Publicerad: 2022-03-11 16:03

Hur når vi hållbara transporter samtidigt som vi garanterar hög internationell tillgänglighet? Vad ska vi göra för att nå våra energi- och klimatmål och vilken utveckling ser vi i länet på sikt? Vägen till hållbara transporter går genom Region Örebro län och den årliga traditionsenliga Infrastruktur- och transportdagen.

Bild på buss utanför slottet


Andra fredagen i mars arrangerade Region Örebro län infrastruktur- och transportdagen för människor som finns i näringslivet, samhällsorganisationer eller i ett politiskt parti. Temat för dagen var hållbara transporter. 

Ett fullspäckat program

 • Nina Höijer hälsade välkommen och Karin Wallin var moderator för mötet
 • Ny regional systemanalys och godsstrategi
  Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet
 • Järnväg Oslo-Stockholm
  Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55 AB
 • HCT-projekt och pilotverksamheter med längre fordon
  Dino Keljalic, transportstrateg Region Örebro län
 • Elvägspilot och elektrifieringslöfte
  Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg Region Örebro län
 • Snabbussar i Örebro (BRT)
  Jan Berglöf, kollektivtrafikstrateg Region Örebro län
 • Prova-på-kampanj med vikcyklar
  Felicia Elmström, utvecklingsledare Region Örebro län
 • Drönarprojekt
  Victor Sunnliden, Investerings- och etableringsansvarig Business Region Örebro
 • Så når vi energi- och klimatmål
  Carin Råberger, Energi- och klimatstrateg Länsstyrelsen i Örebro län
 • Så når vi hållbara resor och transporter
  Katja Hagström, utvecklingsledare Region Örebro län
 • Så kommer kollektivtrafiken att utvecklas
  Lina Ramberg, kollektivtrafikstrateg Region Örebro län
 • Så kommer infrastrukturen att utvecklas
  Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg Region Örebro län

Infradagen 2022 sändes digitalt den 11 mars 2022. Sändningen var tillgänglig till den 25 mars. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023