Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rapport: Socioekonomisk analys av Örebro län

Publicerad: 2021-12-08 13:59

I vår nya interaktiva rapport får du en översiktsbild av vårt läns socioekonomiska landskap.

Ta mig till rapporten!

Analysen bryter ner Örebro län i finare geografiska beståndsdelar än kommuner för att identifiera potentiella socioekonomiska skillnader, både inom länet som helhet och inom länets kommuner. Förhoppningen är att rapporten ska fungera som underlag till analyser och kartläggningar där en socioekonomisk dimension tillför ett värde. Med en bättre förståelse för vårt läns utveckling ökar vi samtidigt vår förmåga att ställa rätt frågor och skapa utvecklingskraft – tillsammans.

Denna interaktiva rapport är också ett resultat av ett medvetet arbete mot ett mer datadrivet arbetssätt och avancerad dataanalys. I samband med detta har ytterligare en rapport publicerats som beskriver hur analysen genomförts. Tillsvidare uppdateras den socioekonomiska analysen årligen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023