Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Satsning på innovationer i krisens spår

Publicerad: 2021-04-08 09:17

Vinnova satsar nu på innovationer i spåren av coronakrisen riktat mot kultur och besöksnäring, kollektivt resande, rehabilitering på distans och social oro. Erbjudandet riktar sig till initiativ som genom innovation kan stötta samhället i en utmanande tid och bidra till att ställa om branscher och områden för framtiden.

Under 2020 gjorde Vinnova en satsning på Innovationer i krisens spår som fick ett stort gensvar och där 60 projekt fick finansiering med sammanlagt 54 miljoner kronor.

Nu startar en ny satsning på innovation i spåren i krisen, denna gång inriktat mot utpekade branscher och områden för omställning inför framtiden.

- Det handlar till exempel om hur vi kommer igång igen med säkert kollektivt resande och hur man ska kunna uppleva platser på nya sätt. Rehab på distans och social oro är kopplade till pandemin men också något vi ser kommer behöva förändras också efter krisen. Inom social oro tänker vi särskilt på isolering och den utsatta situation som grupper av individer nu upplever, säger Erik Borälv, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Två ansökningsomgångar planeras, en som nu är öppen med sista ansökningsdag 11 maj och därefter en ytterligare omgång som stänger 28 september. 

Fakta om erbjudandet

  • Det vänder sig till projekt som genom innovation adresserar nya utmaningar kopplade till coronakrisen inom något av områdena kultur och besöksnäring, kollektivt resande, rehabilitering på distans eller social oro.
  • Projekten ska bidra till en hållbar omställning av produktion eller verksamhet.
  • Projekten ska gå att genomföra på 12 månader och lösningarna som utvecklas ska kunna göra skillnad inom 6–12 månader.
  • En ansökan ska ha minst två parter, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menas den aktör som har nytta av lösningen och som ska förvalta, använda och sprida resultatet av projektet.
  • Projekt kan söka och beviljas max en miljon kronor.

Länkar

Utlysning: Omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin (Vinnova)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023