Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sex internationella konstnärer till Örebro län

Publicerad: 2022-02-16 11:14

Sex konstnärer från Italien, Kanada, Nederländerna, Tyskland och Österrike har sökt sig till länet för att inspireras av platsen, bo och arbeta under sex veckor i vår. Konstnärerna kommer bo och verka i Frövifors, Stripa gruva, Nora och Örebro för att undersöka platserna ur ett konstnärligt perspektiv.

Porträtt på Isabella Mazzanti som håller upp en liten fågel

Porträtt på Isabella Mazzanti

Under två år har det internationella residensprogrammet AiR, Artist in Residence, stått på paus men i slutet av mars kommer de sex residenskonstnärerna som lockats till vårt län för att möta invånarna, inspireras av platserna och arbeta konstnärligt. Tanken är också att länets lokala konstnärer ska få tillfälle att utbyta erfarenheter med sina internationella kollegor.

- Vi fick in ansökningar från flera olika länder och fick sätta oss in i många spännande konstnärskap, säger Ulrika Stigbäck, utvecklingsledare inom bild och form, Region Örebro län som initierat projektet. En jurygrupp fick sen det svåra uppdraget att välja ut de mest intressanta konstnärerna.

Residenset är uppdelat i två perioder. I slutet av mars kommer konstnärerna tio dagar för inspiration, research och lära känna den lokala konstscenen. De kommer tillbaka slutet av april och stannar fem veckor. Under den andra perioden kommer konstnärerna på olika sätt ta plats i det offentliga rummet för att visa sitt arbete. Det kan handla om allt från föreläsningar och utställningar till performance och samtal.

En av de utvalda konstnärerna är Isabella Mazzanti från Italien:
- Jag ser mycket fram emot residenset! I projektet är jag intresserad av att koppla samman naturvetenskap med konst för att förstå de varelser som jag kommer skapa i papper.

Isabella kommer bo i Frövi och utgå från Frövifors pappersbruksmuseum i sitt skapande.

- Residenset lyfter konsten som en viktig del av vår samhällsutveckling och ger den plats i det offentliga rummet, säger Kulturchef Katarina Strömgren Sandh.

- Vi hoppas att det här kommer bli något som inspirerar både residenskonstnärerna och det lokala konstlivet, säger Mattias Käll, utvecklingsledare på Region Örebro och fortsätter: Jag upplever att det finns ett uppdämt behov av att få mötas.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023