Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Starka föräldrar ger trygga barn

Publicerad: 2021-01-18 08:25

Att ha fokus på det salutogena och på framgångsfaktor ger starka föräldrar, vilket i sin tur ger trygga barn - det föreläste Mia Börjesson om vid en inspirationsföreläsning den 12 januari.

Mia Börjesson
Deltagare föreläsning

Konferensdeltagare

Den 12 januari samlades över 150 personer från alla länets kommuner, regionen och ideell sektor för att få inspiration och kunskapspåfyllnad kring föräldraskapet. Föreläsare Mia Börjesson lyfte vikten av relationsstärkande kommunikation och hälsofrämjande föräldraskap.

Mia som är socionom, författare och föreläsare med mångårig erfarenhet av att arbeta med föräldrar enskilt och i grupp tog oss med på en livsresa. En livsresa som går upp och ner och där vi aldrig i förväg kan bestämma allt som kan hända. Detta behöver vi ha med oss i mötet med föräldrar för att kunna stötta dem i deras föräldraskap. Mia har skrivit ett flertal böcker utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt – om tonårsperioden och att vara förälder åt en tonåring. Föreläsningen varvades med erfarenheter och forskning som inspirerade och motiverade oss i vårt viktiga arbete med familjer.

Några områden som Mia belyste var:

  • Tre inre psykologiska muskler: självbild, självkänsla och självförtroende
  • Hälsofrämjande föräldraskap som kan bidra till att barn och unga får en uppväxt som leder till att de behåller och ökar sin hälsa såväl fysiskt som psykiskt
  • Stödja föräldrar till förändring
  • Vikten av tillit mellan profession och föräldrar för att få till ett positivt samarbete
  • Individuella frisk- och skyddsfaktorer
  • Framgångsrika copingstrategier

Kort och gott – att ha fokus på det salutogena och på framgångsfaktor!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2023