Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lärorik studieresa till Oslo med projektet Rena resan

Publicerad: 2023-04-21 14:24

I slutet av mars reste ett 15-tal deltagare i EU-projektet Fossilfritt 2030 - Rena resan till Oslo för att lära och inspireras.

Gruppbild_800px.jpg

Studieresan till Oslo omfattade bland annat besök hos Oslos kollektivtrafikbolag Ruter, kommunens klimatenhet, samt KS (motsvarande Sveriges kommuner och regioner). En guidad cykeltur runt om i staden hann vi också med. 

Axplock av lärdomar som deltagarna lyfte efteråt: 

  • Kollektivtrafiken (Ruter) ser mobilitet i ett större perspektiv. Man vill vara en riktig konkurrent till bilen och ser även mikrobobilitet (som elsparkcyklar) som en del av sin verksamhet. Man förespråkar även gång och cykel i första hand. 
  • Täta medborgardialoger inför förändringar för att visa att det finns många som är positiva till att bilen får ta mindre plats. Annars är det oftast ett fåtal negativa som hörs mest i debatten.
  • I Oslo görs små förändringar i gatumiljön i stället för stora ändringar direkt. Som exempel: bilparkeringar tas bort för att ge plats åt cyklar. I nästa steg får cykeln en linje i gatan för att visa cykelbana. Och i ytterligare nästa steg byggs gatan om och får en upphöjd cykelbana.
  • Kommunikation spelar roll! Man pratar inte om att stänga gator (för bilar) utan om att öppna gator (för cyklister och gående).

Deltagande organisationer på studieresan:

Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland, Örebro universitet, Länsstyrelsen i Östergötland, Sörmlandstrafiken, Örebro kommun, Strängnäs kommun, Eskilstuna kommun, Mjölby kommun, Flens kommun.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 maj 2023