Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tävling för företag ska locka fler att cykla

Publicerad: 2021-08-20 16:23

Nu bjuds företag i Örebro tätort in till tävlingen Heja cykeln, som ska få fler att cykla till och från jobbet. Den arbetsplats som ändrar sina resvanor mest vinner en lådcykel.

Kvinna cyklar på klassisk damcykel i centrala Örebro

 

Tävlingen Heja cykeln anordnas inom Energikontorets EU-projekt Fossilfritt 2030 - Rena resan, i samarbete med Örebro kommun. Med tävlingen hoppas projektet kunna visa vilka vinster vi kan göra, både för oss själva och klimatet, genom att ändra våra resvanor.

Korta resor, stor skillnad

Samtidigt som vi fortfarande kan och ska jobba hemifrån, är det många som behöver ta sig till och från jobbet varje dag. 

– Många har kort avstånd till jobbet och det kan verkligen bli en skillnad för klimatet om fler väljer att cykla. Det är redan många som cyklar idag, men också många som tar andra fordon av gammal vana, säger Hanna Malm, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare inom EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Vinster med cykling

Den som tar cykeln förbättrar både sin hälsa och sparar pengar, men cyklandet är också en vinst för samhället. Om färre reser med bil leder det till ökad trafiksäkerhet, minskat buller, färre skadliga partiklar i luften och minskade koldioxidutsläpp. 

Läs mer

För mer information om tävlingen och hur du anmäler ditt företag, gå in på Örebro kommuns webbplats

Kontakt

Mirja Mattsson, projektledare för Fossilfritt 2030 - Rena resan på Region Örebro län

Hanna Malm, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare i Fossilfritt 2030 - Rena resan

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023