Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tjänstepersonsremiss för ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet

Publicerad: 2023-04-11 11:17

Nu finns ett första förslag på ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet (ordinärt boende) och vi bjuder in till möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer. Det ska finnas ett färdigt förslag den 30 juni 2023. Under hösten påbörjas en politisk beredning och beslutsprocess.

Beslutsprocess för dig som vill påverka

Det genomförs en skriftlig tjänstepersonsremiss i två omgångar under våren 2023. Du kan i egenskap av profession eller företrädare för en verksamhet/organisation lämna skriftliga kommentarer och synpunkter på förslagen. Det uppskattas om ni så långt så möjlighet samordnar era svar i respektive område eller verksamhet.

  • Remissomgång 1 - Vecka 14–19
  • Bearbetning av inkomna synpunkter – vecka 20
  • Remissomgång 2 – vecka 21–23
  • Slutlig bearbetning av förslagen - vecka 24–26 

Webbsida för att lämna synpunkter och kommentarer

På webbsidan nedan finns förslagen publicerade, samt instruktioner och enkäter för att lämna synpunkter och kommentarer:

Tjänstepersonsremiss för ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet

Vill du få en muntlig genomgång av förslagen?

Vi erbjuder två teamsmöten för genomgång av förslagen. Det är samma information vid båda tillfällena. Du ansluter genom att klicka på länken

Frågor och kontaktperson

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 april 2023