Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Transportnätverket tar steg framåt

Publicerad: 2024-04-05 15:41

Den 3 april 2024 träffades Transportnätverket, en av fokusgrupperna inom Örebro läns energi– och klimatråd, för att diskutera och utbyta erfarenheter.

Gruppbild Transportnätverket

Transportnätverket från vänster: Tuva Sandberg, Länsstyrelsen Örebro Län (praktikant), Linda Svensson, Region Örebro län, Henrik Windahl, Eon, Per Broholm, Sveriges Åkeriföretag Öst, Lisa Falkenström, Örebro kommun, Per Evenhamre, Länsstyrelsen Örebro län, Angelika Kvillebäck, Örebro kommun, Markus Luthman, Elon group, Elias Zika, Eon Navirum, Stefan Jansson, DHL, Fredrik Öjdemark, Närkefrakt, Åke Algotsson, Stena recycling.

På dagordningen fanns bland annat inventering av framtida laddbehov och effektprognos för transportbranschen samt vikten av att även fortsättningsvis vid upphandlingstillfällen påminna om den avsiktsförklaring kring fossilfria transporter som länets alla tolv kommuner ställt sig bakom.

"Största utmaningen just nu"

Transportbranschen är en nyckel i omställningen. I dagsläget står branchen för en betydande del av koldioxidutsläppen. I Fokusområde Transport träffas representanter för åkerier, transportföretag, energibolag och kommuner. Vid mötet den 3 april valdes Fredrik Öjdemark, vd för Närkefrakt, till ny ordförande för fokusområdet.

- Att inte alla i samhället har energi- och klimatfrågorna högst på agendan gör mig förbannad. Det är den största utmaningen vi har framför oss just nu, säger Fredrik Öjdemark, vd för Närkefrakt.

Han fortsätter:

- Genom Transportnätverket får vi möjlighet att diskutera direkta frågor kring elektrifiering, minskning av utsläpp från tunga transporter och hur vi genom samverkan mellan olika aktörer kan bidra till en lösning.

Nästa steg

Fokusgruppen för transporter kommer även fortsättningsvis arbeta för att ta fram lösningar för de utmaningar branschen står inför. Att ta fram ett verktyg för standardiserad mätning av CO2 är till exempel en del. Att tillsammans med Biodriv Öst få till dialoger med politiker i länet kring transporter är en annan.

Två fokusgrupper

I dag finns det två fokusgrupper inom Energi- och klimatrådet: Transportnätverket och Energisystemnätverket. Grupperna träffas regelbundet och leds av representanter från Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län eller personer från rådsmedlemmarnas organisationer. Syftet är att vara pådrivande, samordnande och ta fram förslag på konkreta satsningar som rådet föreslås ta ställning till. Fokusgrupperna kan också driva rådets beslutade projekt och aktiviteter.

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi- och klimatprogrammet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 april 2024