Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tvåårsprojektet som ska bana väg för ökad elnätskapacitet

Publicerad: 2022-04-13 16:50

I framtiden ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion från källor som sol, vind och vatten. Andelen förnybar energi måste helt enkelt öka om vi ska nå FN:s globala mål och bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt är kapacitetsutmaningar i elnäten ett växande problem – redan nu. Det ligger till grund för det nystartade projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige, som Energikontoret Region Örebro län driver i samverkan med Energikontoret i Mälardalen.

Kraftnät mot en blå himmel


Region Örebro län har beviljats pengar från Tillväxtverket för att tackla kapacitetsutmaningar och öka möjligheten för elektrifiering och förnybar energi. Arbetet ska involvera samverkan mellan bland andra elnätsföretag, näringsliv, regioner och kommuner.

Kapacitetsbrist är ett verkligt problem

Vårt energisystem är under förändring. Många kommuner vill utvecklas inom energiområdet med ser samtidigt en brist på energi. En del måste dessutom tacka nej till etableringsförfrågningar från större aktörer som kan ge kommunen 100 nya jobb, eftersom effekten inte räcker till. 

Ett annat viktigt fokusområde är därför nätutvecklingsplaner. Region Örebro län har möjlighet stötta kommunerna i länet med energifrågor. Vi ska även knyta samman aktörer och stötta näringslivet i deras arbete med att säkra tillgången till elenergi. 

Projektet tar avstamp i två förstudier

Inom ramen för två förstudier undersöktes de regionala förutsättningarna för att hitta fungerande lösningar på ekonomiska och tekniska utmaningar i omställningen till ett förnybart elsystem.

Projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige startade 3 januari 2022 och pågår till 31 oktober 2023. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Eskilstuna kommun och regionerna Örebro, Sörmland, Västmanland och Uppsala. 

EUlogo_v_RGB.png

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023