Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Prisutdelning på Arbetsterapeuternas utbildningsdag

Publicerad: 2021-11-22 13:20

Caroline Avenstierna blev 2021 års nytänkare inom arbetsterapi i Örebro län och Charlotta Mundhenke fick 2021 års stipendium till Ann-Britt Ivarssons minne. Priserna delades ut i samband med Arbetsterapeuternas utbildningsdag den 16 november.

Årets nytänkare inom arbetsterapi i Örebro län

2021 års nytänkare inom arbetsterapi

Juryns motivering:

”Caroline Avenstierna har sedan hon började på Vintrosahemmet 2017 vidareutvecklat verksamhetens innehåll, förståelse och engagemang kring aktiviteter och gemenskap på enheten. Arbetet med att skapa nya umgängesmöjligheter med små medel har gett mycket till målgruppen på enheten. Hon startade ett Äldreråd och ordnar via dem externa aktiviteter såsom musikunderhållning som ökar känslan av gemenskap och meningsfullhet. Hon har också skapat ett gym till hyresgästerna på enheten och har på så sätt bidragit till glädje, umgänge samt ökat möjligheten till att ordna olika träningsformer/program för att bibehålla kroppsfunktioner och muskler.

Det har skapats mötespunkter där känslan av Äldreboende har bytts ut mot en ökad känsla av att vara en del av samhället eftersom boende på enheten kan ʺlämna hemmetʺ och gå på gym, samt njuta av extern underhållning.”

Ann-Britt Ivarssons minnesfond

Stipendiet till Ann-Britts Ivarssons minne 2021

Juryns motivering:

"Stipendiet till Ann-Britts Ivarssons minne 2021 går till Charlotta Mundhenke, leg. arbetsterapeut vid barn- och ungdomshabiliteringen i Örebro. Hon har utanför arbetet en helt fristående verksamhet där hon tagit initiativ till att utveckla och tillgängliggöra metoden hästunderstödd hälsofrämjande aktivitet för barn och ungdomar med autism."

Så här beskriver Charlotta själv hästens betydelse som resurs.

 - Samvaro med hästar innebär en mångfald av stimuli. Det som är unikt för hästen i jämförelse med andra sällskapsdjur är hästens rörelse, ryggradens muskler påverkas av hästens rörelser repetitivt och rytmiskt vilket innebär en frekvent men lågbelastande styrke- och balansträning. Studier tyder på att den icke verbala, delade uppmärksamheten fungerar som en plattform för att främja positivt beteende och kommunikation hos barn och ungdomar med autism. Hästen fungerar därmed som en katalysator som främjar tillit, kontroll och mästringskompetens.

Häst
Häst
Häst
Häst

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023