Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utlysning: Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle

Publicerad: 2021-04-14 14:47

Med utlysningen vill Vinnova ge utrymme för civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar att i tvärsektoriell samverkan bidra till en hållbar och jämlik samhällsutveckling.

Vad kan ni söka för?

Att, i tvärsektoriell samverkan, etablera, samskapa eller vidareutveckla civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar för social hållbarhet och därmed främja långsiktiga samverkansstrukturer mellan sektorer.

Vem kan söka?

Civilsamhällesorganisation (inklusive sociala företag) i samverkan med minst en ytterligare part från en annan sektor såsom offentlig- eller privat. Civilsamhällesorganisationen är koordinator. Endast juridiska personer kan vara projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag med 1-2,5 miljoner kronor per projekt med projektlängd max 24 månader. Vinnovas bidrag kommer att uppgå till högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023