Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Varmt välkommen till Fastighetsnätverkets nya webbplats!

Publicerad: 2021-10-01 12:00

Allt fler hyresgäster tycker att det är viktigt att hyra av ett fastighetsbolag som bryr sig om miljön och klimatet. För att fler fastighetsägare ska genomföra energieffektiva lösningar har Fastighetsnätverket samlat aktuella nyheter, inspiration och goda exempel på deras nya webbplats fastighetsnatverket.se som lanseras 1 oktober.

En laptopdator mot en blå bakgrund. Datorn visar Fastighetsnätverkets nya webbplats.

En tredjedel av Örebro läns totala energianvändning går till bostäder, lokaler och service. Det finns stora möjligheter att använda energin på ett mer effektivt sätt inom fastighetsbranschen. Som ett led i detta har Fastighetsnätverket lanserat en ny webbplats där de samlat information, stöd och vägledning för att inspirera fler fastighetsägare att göra gröna val.

Den nya webbplatsen är tillgänglighetsanpassad, lättnavigerad och användarvänlig. Allt för att fastighetsägare på ett enkelt sätt ska kunna söka fram sitt nästa gröna projekt, säger Niklas Jakobsson, koordinator för Fastighetsnätverket i Örebro län.

Nätverket inspirerar till fler gröna projekt

Flera av medlemmarna i Fastighetsnätverket har genomfört energiprojekt för att energieffektivisera sina fastighetsbestånd. På den nya webbplatsen kan du bland annat läsa om Melins fastighetsförvaltning som nu sparar nästan 50 000 kronor årligen tack vare ett avtal med deras hyresgäst Ica Maxi i Kumla, eller Futurum fastigheter som minskat elanvändningen med 10 procent i sina skolkök tack vare små beteendeförändringar hos kökspersonalen.

Vi på Fastighetsnätverket tror stenhårt på att erfarenhetsutbyte är nyckeln till framgång. Vi vill att fastighetsägare ska inspireras av andras goda, och ibland dåliga, exempel för att få en bättre grund i sitt eget energiarbete. På webbplatsen har vi samlat en hel uppsjö av tips på åtgärder, installationer, beteendeförändringar eller tekniska prylar, säger Niklas.

Besök www.fastighetsnatverket.se som lanseras 1 oktober för mer information

Om Fastighetsnätverket

Fastighetsnätverket drivs under föreningsliknande former och har ett sextiotal medlemmar som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen. Nätverket anordnar bland annat studiebesök, erfarenhetsträffar, utbildningar för kompetensutveckling, workshoppar, föreläsningar och seminarier för aktuella frågor för medlemmar som vill göra mer för plånboken och klimatet.

Fastighetsnätverket utgör även strateginod vilket innebär ett fördjupat samarbete med Energimyndigheten, för att tillsammans bidra till det nationella målet om en halverad energianvändning till år 2030.

Nätverket finansieras dels via direktfinansiering och medlemsintäkter och dels av projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige som drivs av Energikontoret, Region Örebro län. Målen med projektet är att fler fastighetsbolag i Östra Mellansverige minskar sin negativa klimatpåverkan och arbetar framåt för framtidssäkra och resurseffektiva byggnader.

Loggalimpa finansiärer.png

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 oktober 2023