Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ytterligare ekonomiskt stöd till länets kulturliv

Publicerad: 2021-06-02 12:57

Under det senaste året har Region Örebro län delat ut olika typer av ekonomiskt stöd till de kulturella verksamheter som drabbats hårt av pandemin. Men behovet är fortsatt stort och vid dagens sammanträde fattade kulturnämnden beslut om att fördela ytterligare cirka 7,7 miljoner kronor.

Med anledning av pandemin förstärker nu Kulturrådet stödet till det regionala kulturlivet. Av de 178 miljoner kronor som delas ut till landets regioner får Region Örebro län cirka 7,7 miljoner kronor att fördela.

- Hittills i år har vi delat ut nästan 45 miljoner kronor inom ramen för det vi kallar kultursamverkansmodellen, och tack vare den här förstärkningen från Kulturrådet kan vi ge ännu ett stöd till de lokala aktörer som bidrar till den kulturella infrastrukturen i länet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd.

Enligt det beslut som kulturnämnden fattade i dag kommer stödet att fördelas i enlighet med detta:

  • Länsmusiken Örebro län: 1 613 879 kronor
  • Örebro läns teater: 1 613 879 kronor
  • Örebro läns museum: 778 742 kronor
  • Stadra teater: 570 000 kronor
  • TNEC: 302 500 kronor
  • Opera på Skäret: 2 800 000 kronor
  • Totalt: 7 679 000 kronor

- Min förhoppning är att vi med hjälp av det här extra stödet kan underlätta tillvaron och möjliggöra nödvändiga omställningar för några av de kulturaktörer som kämpar med vardagen så att de, när pandemin är över, är redo att återigen erbjuda en kulturell verksamhet av hög kvalitet i hela länet, säger Torbjörn Ahlin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023