Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny rapport beskriver sambanden mellan de större städerna i östra Mellansverige

De sju länen i östra Mellansverige fungerar allt mer som en gemensam, funktionell marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelserna mellan de större städerna har en särskild betydelse för att stärka sambanden.

Personer som formar ett hjärta. En del är på väg till eller från hjärtat.

De sju länen i östra Mellansverige (ÖMS) fungerar allt mer som en gemensam, funktionell marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelserna mellan de större städerna (här kallade nodstäder) i östra Mellansverige, Stockholm och de regionala stadskärnorna i Stockholms län, har en särskild betydelse för att stärka sambanden. De utvecklas framförallt i de starka pendlingsstråken till och från Stockholm, men också mellan närliggande större städer i dessa stråk. Det visar ÖMS-samarbetets rapport som publiceras i dag.

En stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan – det är målet med det storregionala samarbetet i östra Mellansverige. För att nå dit behövs en väl utvecklad fysisk och digital infrastruktur.

Det behövs också en kollektivtrafik som binder ihop regionens städer. På så sätt kan människor bo på ett ställe och arbeta eller studera på ett annat i östra Mellansverige. I rapporten talas det om en hållbar förtätning och regionförstoring, för såväl invånare som universitet, högskolor och näringsliv.

Det här visar rapporten

  • Det är viktigt för nodstäderna att utveckla det egna näringslivet och skapa attraktiva lägen för att stärka rollen som regionala tillväxtcentra.
  • En avgörande del i utvecklingsarbetet har varit att bygga i kollektivtrafiknära lägen.
  • I stort sett alla nodstäder har tillgång till högre utbildning, så som egen högskola eller eget universitet.

Ytterligare en gemensam styrka är att städerna kompletterar varandra när det gäller olika kompetenser och specialistområden på arbetsmarknaden.
Nodstadsrapporten blev klar samtidigt som covid-19 bröt ut och konjunkturen försvagades. Några av de slutsatser som dragits behöver därför studeras utifrån den senaste tidens erfarenheter och i dialog med kommunerna. Det arbetet kommer att inledas under hösten.

Några av de frågor som behöver klargöras är hur digital och fysisk infrastruktur, givet de nya förutsättningarna, kan stärka de funktionella sambanden ytterligare och bidra till en snabbare återhämtning av östra Mellansveriges konkurrenskraft.

Region Örebro län tillsammans med de andra regionerna ser fram mot ett fortsatt samarbete med kommunerna kring dessa frågor.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021