Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Social hållbarhet och civilt försvar

Partnerskapet för regional utveckling möttes 31 augusti - 1 september. Tema för konferensen var Social hållbarhet med särskilt fokus på kompetensförsörjning samt Civilt försvar och beredskaps­frågor.

Här är de försläsningar som filmades under konferensen.

Att förbereda sig för framtiden runt hörnet

Det är svårt att möta våra utmaningar om vi ser på framtiden som en förlängning av det vi tidigare varit med om. Men om den inte ens är det? Om vi står vid ett hörn och framtiden finns bakom det, då vet vi faktiskt inte vet vad vi ska vara beredda på eller vilken kompetens vi ska behöver. Troed Troedson, samhälls- och framtidsanalytiker, spanade både framåt och bakåt för att hitta en möjlig väg för oss.

Genom att titta bakåt kan vi hitta ledtrådar om framtiden.

Social hållbarhet med särskilt fokus på kompetensförsörjning

Det saknas arbetskraft samtidigt som vi har arbetslöshet. Hur får vi dem som står långt från arbetsmarknaden att ta steg mot hälsa, kompetens och arbete? Och hur kan vi attrahera nyckelkompetens för att driva utvecklingen i nischade branscher?

Föreläsningarna spände från de mest utsatta barnen som socialtjänsten utreder via dagens mångkulturella ungdomar till entreprenörskap som kraft för att få dem som står långt från arbetsmarknaden att få en egen försörjning. 

E-resurs, kreativitet som ger resultat

Genom projektet E-resurs har individer långt från arbetsmarknande kunnat gå från försörjningsstöd till eget företag. Genom att använda E-resurs som exempel kommer Mia Carlén och Martin Ryberg från Startcentrum gå igenom några praktiska verktyg som kan hjälpa din organisation hitta idéer som kan öka sysselsättningsgraden och minska utanförskapet.

En mångkulturell generation växer upp

Bland unga i dag har mer än var fjärde utländsk bakgrund. Carina Mood presenterar forskning om integrationens olika dimensioner: Hur det går för unga med svensk och utländsk bakgrund i utbildning och på arbetsmarknaden? Hur ser de sociala banden mellan olika grupper ut? Och vad har man för syn på framtiden och vad som är viktigt i livet?

Barnets resa i socialtjänsten

Hur kan forskning stödja utvecklingsarbete i den vardagliga verksamheten? Camilla Pettersson presenterar resultat från ett länsövergripande forskningsprojekt om barns delaktighet och socialtjänstens insatser inom den sociala barnavården. Projektet har genomförts i nära samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet, Region Örebro län och yrkesverksamma inom socialtjänster i länets kommuner.

Kompetensförsörjning läget i länet - utmaningar

Ann-Sofie Vennerstrand, områdeschef Utbildning och arbetsmarknad, Region Örebro län

Unga vuxna som varken arbetar eller studerar

Förra året gav sig fyra personer ut på upptäcktsfärd. Här berättar några av dem om organisatoriska mellanrum och unga som tagit steg för att ta sig ur utanförskap.

Civilt försvar och beredskaps­frågor

Vad bör kommuner och organisationer ha koll på i händelse av kris och höjd beredskap? Vilken betydelse har Örebro läns strategiska läge vid en krigssituation? Civilt försvar ­– vad betyder det i praktiken och vad behöver vi göra nu?

Charlotte Petri Gornitzka, GD Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), inledde Lokadagarna med att ge ett nuläge och spana framåt. På detta tema fick vi även höra om olika organisationers ansvar och vad Örebro län planerar för insatser under hösten.

Civilt försvar - nuläget och utsikter framöver

Charlotte Petri Gornitzka, GD Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Vem ska ha ansvar för vad i kriser/höjd beredskap?

Kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap - hur ska det se ut framöver? Rapport från utredningen, Carl-Fredrik Graf, landshövding i Östergötland och nationell utredare.

Hur bygger vi vår beredskap i Örebro län?

Hur ökar vi takten? Vad händer i höst? Anna Olofsson, länsråd, Länsstyrelsen Örebro län

Lärosätenas bidrag till totalförsvaret

Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, berättar hur lärosätena arbetar för att vara en resurs i totalförsvaret.

Kontakte

Susanne Rosendahl

Utvecklingsledare: Regional utvecklingsstrategi

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 16. Februar 2024

lesen Sie mehr über Partnerskapets höstmöte