Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Program och handlingsplaner med koppling till RUS

Vi har tagit fram handlingsplaner inom de prioriterade områdena. De har områdets tre strategiska inriktningar som utgångspunkt, men bidrar till att nå fler av den regionala utvecklingsstrategins mål.

Samtliga handlingsplaner ska vara jämställdhetsintegrerade.

Handlingsplaner som har en koppling till RUS

Kontakte

Susanne Rosendahl

Utvecklingsledare: Regional utvecklingsstrategi

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 19. Januar 2021