Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

RUS:ens analysdag

I februari möttes tjänstepersoner med olika kompetenser och från olika organisationer för samtal om Örebro läns utveckling. Samtalen handlade om prioriteringar inför 2025, vilka insatser som behövs och hur vi kan samverka tillsammans för att nå målen för vårt län.

- Vi behöver fokusera vår samverkan kring några områden där vi kommer överens om en gemensam riktning. Då kan vi sätta en fråga i centrum och utforska den så att vi får ett helhetsperspektiv, inledde Petter Arneback Hjulström, regional utvecklingsdirektör.

Fyra områden där Örebro län har utmaningar

Vi behöver vara många som kan vara med och skapa de förflyttningar och resultat vi önskar se. Den här dagen handlar om fyra områden:

  • Inkludering
  • Barn och unga
  • Kompetensförsörjning
  • Grön omställning

Analysdagen bygger på uppföljningen av RUS

- Syftet med dagen är att föra goda samtal om länets utveckling. Vi bygger vidare på förra årets uppföljning och insikterna från RUS-forum. Alltså vårt nuläge, hur utvecklingen i länet går samt den omvärldsspaning som presenterades, säger Susanne Rosendahl, utvecklingsledare.

Örebro län har utmaningar inom områdena: barn och unga, inkludering och grön omställning. Efter dialoger med Partnerskapet för regional utveckling lägger vi till kompetensförsörjning som ett fjärde område.

När fler kommer in på arbetsmarknaden stärker det kompetensförsörjningen och ökar inkluderingen. Det ger även fler barn och unga bättre uppväxtvillkor och säkrar den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Socioekonomiska skillnader - klusteranalys

- Vi har glasögonen folkhälsa på oss när vi med hjälp av statistik målar en övergripande bild av socioekonomiska likheter och skillnader inom länet. Vi har tittat på en mer detaljerad nivå än mellan länets kommuner, säger Carina Persson, epidemiolog och en av författarna till rapporten.

Vilka områden har liknade socioekonomiska förutsättningar? Hur skiljer sig olika områden från varandra? 

- Vi har en rapport där vi beskriver klustren och hur vi gjort men det verkliga verktyget är den interaktiva rapport där du själv kan söka fram olika statistik och kombinera dem - till exempel hur ser det ut i kluster 5 med personer i en viss åldersgrupp eller med en viss utbildningsnivå. Gå in och klicka! 

Utsatthet i siffror

- Vem som helst kan drabbas av något som begränsar ens möjligheter: arbetslöshet, sjukdom, låg inkomst eller att en är utsatt för hot och våld. I statistiken kan vi identifiera utsatta grupper, säger Sabri Danesh, analytiker.

Sabri gör en exposé över olika utsatta gruppers situation och hur skillnaderna växer mellan dem som har det bra och får det bättre och dem som får det sämre, kanske från ett redan tufft utgångsläge. 

En ljusglimt är att det går bra för ensamkommande flyktingbarn trots en tuff start i livet. 

Kompetensförsörjning

- I många år har media pumpat ut larm om kompetensbrist. Företagen säger att bristen på kompetens är det största hindret för att de ska kunna växa och utvecklas, säger Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare.

Fler utmaningar är demografin när färre ska försörja fler samt att arbetslivet och kompetenskraven förändras.

- 40 procent av dem som gått studieförberedande gymnasieprogram går inte vidare till högskolan inom fyra år. Hade de istället valt en yrkesutbildning hade de haft en enklare väg in i arbetslivet. 

Grön omställning

Att ställa om till cirkulär ekonomi innebär att gå från försäljning av produkter till avancerade kombinationer av produkter och tjänster.

- Sverige har en låg cirkularitet och många hinder, men när vi orkar ta oss över dem kommer cirkulära affärsmodeller att ge konkurrenskraft, säger Katja Hagström.

- Medelstora företag med några år på nacken är de som jobbar mest med omställning. Drivkraften är efterfrågan från marknaden, lagar och att stärka företagets varumärke, säger Johan Södergren.

Digitala produktpass som gör att en kan följa en produkt genom hela livscykeln, nämner båda som en viktigt nykel för att göra det möjligt med cirkularitet.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 20. Februar 2024