Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Inför föreningsstöd 2022

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-21 09:57

Nu går det att söka föreningsstöd för ett eller tre år, ansökan för 2022 öppnar redan 1 mars och ska göras i webbformulär. Det är de förändringar du som ska söka föreningsstöd behöver ha koll på.

Inför kommande års ansökningar om föreningsstöd har några förändringar gjorts utifrån arbetet med digitalisering och de nya riktlinjerna för föreningsstöd:

  • Ansökningsperioden är öppen 1 mars till 30 juni, det vill säga att den är tidigarelagd jämfört med föregående år.
  • Det går att söka om ettårigt eller treårigt stöd (med undantag för ungdomsföreningar, politiska ungdomsförbund och studieförbund som ansöker om ettårigt stöd).
  • Ansökan ska göras via webbformulär. Ansökningar som lämnas in med tidigare års ansökningsblankett i word-format kommer inte att behandlas.

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 4, 2021