Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till cheferna på de olika områdena på förvaltningen Regional utveckling.

Petter Arneback

Regional utvecklingsdirektör

Eva Getzman

Enhetschef: Projektkontoret

Ewa Lindberg

Områdeschef: Utbildning och arbetsmarknad

Heléna Luthman

Ekonomichef

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Johan Ljung

Områdeschef - Trafik och samhällsplanering

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Niklas Lundgren

Enhetschef: Administration

Therese Hjelseth

Områdeschef: Energi och klimat

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021