Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Thérèse Hjelseth

Områdeschef energi och klimat

Medarbetare

Felicia Elmström

Utvecklingsledare energi- och klimatrådgivning

Katja Hagström

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi och skogsfrågor

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi- och klimatprogrammet

Stefan Jonsson

Utvecklingsledare fastigheter

Krister Lauri

Utvecklingsledare energieffektivisering på företag

Linda Svensson

Utvecklingsledare hållbara transporter

Did the content help you?

Last updated: Monday, November 13, 2023