Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Våra konferenser

Redovisning av siffror.

RUS:ens analysdag

Fyra områden var i fokus på RUS:ens analysdag. Hur kan vi arbeta tillsammans för att utvecklingen ska gå åt rätt håll?

En armatur med glödlampor i fokus. Under den sitter personer vid konferensbord med gröna dukar.

RUS-forum med uppföljning och nyheter

Se inspelningen av RUS-forum där vi berättar om det som är nytt i nya RUS, vi omvärldsspanar och visar vilka behov av förflyt

På ett torg utanför en röd byggnad minglar konferensdeltagare.

Partnerskapets höstmöte

Partnerskapet för regional utveckling möts varje år i slutet av augusti. Här förs samtal och vi hämtar inspiration för regionens utveckling.

Kalender

Innovationsledning
01
January
2023

Utbildning i innovationsledning

Sunday 01 January - Thursday 06 March 2025

Personer sitter mitt emot varandra på stolar och gör spegeldans
08
January
2024

Prova på: Dans för personer med kognitiv svikt och demensdiagnos

Monday 08 January - Monday 03 June 2024

21
May
2024

För bibliotekspersonal: Polarbibblio & Bokstart

Tuesday 21 May 2024

På bild: Lotta Karlsson-AnderssonPartnerskapet för sociala innovationer (PSI) är ett nätverk för att motverka sociala problem och utanförskap i samhället. Tillsammans utvecklar vi idéer och initiativ och sprider kunskap som är till nytta för samhället och invånare.Möte på Tegelbruket 1 november 2022.
22
May
2024
Hela kalendern

Contacts

Susanne Rosendahl

Utvecklingsledare: Regional utvecklingsstrategi