Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kurser och konferenser

Innovationsledning
01
January
2023

Utbildning i innovationsledning

Sunday 01 January - Thursday 06 March 2025

Handdesinfektion
05
December
2023

Basal hygien - utbildning för timvikarier inom kommunal vård och omsorg

Tuesday 05 December - Tuesday 07 May 2024

Personer sitter mitt emot varandra på stolar och gör spegeldans
08
January
2024

Prova på: Dans för personer med kognitiv svikt och demensdiagnos

Monday 08 January - Monday 03 June 2024

krokus
14
February
2024

Digitala inspirationsfrukostar för enhetschefer i Örebro län

Wednesday 14 February - Thursday 16 May 2024

Tvätta händerna
11
April
2024

Grundutbildning (steg 1) för hygienombud i kommunal vård och omsorg

Thursday 11 April - Tuesday 23 April 2024

Brukarinflytande
23
April
2024
samtal
15
May
2024

Grundutbildning i MI

Wednesday 15 May - Tuesday 11 June 2024

Tvätta händerna
21
May
2024

Välkommen till digital hygienombudsträff

Tuesday 21 May - Thursday 23 May 2024

Barn med mobil
28
May
2024

Barns utsatthet på nätet

Tuesday 28 May 2024

Sprita händerna
11
June
2024

Utbildning i basal hygien och smittförebyggande åtgärder inför sommaren 2024

Tuesday 11 June - Thursday 13 June 2024

skolungdomar
23
August
2024

Socialtjänstens arbete med barn och unga

Friday 23 August - Friday 25 October 2024

Personer sitter mitt emot varandra på stolar och gör spegeldans
02
September
2024

Prova på: Dans för personer med kognitiv svikt och demensdiagnos

Monday 02 September - Friday 29 November 2024

Utbildning
05
September
2024

Att leda utan att vara chef

Thursday 05 September - Thursday 05 December 2024

Liten pojke
09
September
2024
Liten pojke
10
September
2024

Barn och unga som utsätter och som utsätts för sexuella övergrepp - seminarium om ösft

Tuesday 10 September - Friday 13 September 2024