Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vård, välfärd och folkhälsa – VVF

På Vårdgivarewebben finns gemensamma styrdokument som är beslutade mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län under rubriken VVF. Där publiceras också styrdokument som gäller för kommunerna i samverkan.

Styrdokument som gäller för kommunerna eller kommun-region i samverkan

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 7, 2023