Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anders Trumberg

Utvecklingsledare

Anna Bergemalm

Projektledning: Länsgemensam kompetensförsörjningsplan

Ann-Louise Gustafsson

Kommunikation/Administration

Camilla Pettersson

Utvecklingsledare

David Relan

Tjänstedesigner

Fredric Welander

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Hanna Turesson Bernehed

Tjänstedesigner

Ida Broman

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Johanna Ek

Projektledare: Cross

Johanna Häll

Utvecklingsledare: Funktionshindrade

Karin Brage

Utvecklingsledare: Digitalisering

Kristin Gustafsson

Utvecklingsledare: Äldre

Kristina Luhr

Utvecklingsledare: Äldre

Lena Uvhagen

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Linnea Hedkvist

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Margit Gehrke-Flyckt

Projektledare: Samverkan vid utskrivning

Maria Lindborg

Projektledare: Förstudie barnfattigdom i Örebro län

Marie Cesares Olsson

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Sara Norén

Processledare: Länsgemensam kompetensförsörjningsplan

Sarah Bergqvist

Processledare: Regional Testbädd för Välfärdsteknik

Sofia Hadders

Projektledare: Unga våldsutövare i nära relation

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021