Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Aktuellt

image alt text
21 jan 2022

Länsplanen för transportinfrastruktur

Vilken funktion ska våra vägar, järnvägar och cykelvägar fylla, för att vi som bor eller verkar i Örebro län ska ha bästa nyttan av dem?

Elvägspilot Hallsberg-Örebro

Sträckan mellan Hallsberg och Örebro är utvald att bli Sveriges första permanenta elväg. Trafikverket ska genomföra en elvägspilot där konceptet elväg ska testas i verkligheten.