Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kontakta oss på Område kollektivtrafik eller samhällsplanering och infrastruktur

Kollektivtrafik

Johan Ljung

Områdeschef - Trafik och samhällsplanering

Fredrik Eliasson

Kollektivtrafikchef

Therese Triumf

Kommunikationschef Länstrafiken

Jan Berglöf

Projektledare

Lina Ramberg

Kollektivtrafikstrateg

Sofie Östlund

Tågstrateg

Stefan Boere

Kollektivtrafikstrateg

Samhällsplanering och infrastruktur

Karin Wallin

Områdeschef samhällsplanering och infrastruktur

Linus Grabö

Bredbandsstrateg

Maja Eriksson

Infrastrukturstrateg

Patrik Ståhl

Utvecklingsledare: regional fysisk planering

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 22, 2024