Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Utbyggnad av digital infrastruktur

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband med minst 100 Mbit i sekunden. I oktober år 2020 hade ungefär åtta av tio invånare i Örebro län tillgång till snabbt bredband, det vill säga minst 100 Mbit i sekunden. Det är en ökning med drygt en procentenhet jämfört med samma tidpunkt 2019.

Robust och snabb uppkoppling och smarta digitala tjänster gör livet enklare och tryggare, oavsett hur och var du bor. Du kan lättare hålla kontakten med nära och kära över hela världen. Om du blir sjuk kan du använda digitala tjänster som en del av din behandling. Det öppnar upp möjligheten att jobba eller studera på distans och att starta företag på landsbygden.

Den nationella strategin Ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Region Örebro län har antagit de nationella målen för bredbandsutbyggnaden i vårt län:

  • år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Handlingsplanen Bredband hittar du högst upp på sidan.

Samtal med Andréa Eriksson, utredare, om utmaningarna med att beakta elektronisk kommunikation inom fysisk planering. Vad är de största skillnaderna mot andra planeringsområden? I samtalet beskrivs slutsatserna från den rapport som Andréa har tagit fram under sin tid på Region Örebro län. 

 

Klicka på bilden eller här, för att lyssna på avsnittet. 

webb.jpg

Kontakta Linus Grabö, Bredbandstrateg, Samhällsplanering och utveckling för mer information. 

I oktober år 2020 hade ungefär åtta av tio invånare i Örebro län tillgång till snabbt bredband, det vill säga minst 100 Mbit i sekunden. Det är en ökning med drygt en procentenhet jämfört med samma tidpunkt 2019. Det visar Post- och telestyrelsens, PTS, mobiltäcknings- och bredbandskartläggning.

Trots ökningen är det fortfarande en bit kvar till målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband.

I kartläggningen framgår det också att det skiljer ganska mycket mellan de som är faktiskt anslutna och de med fiber i sin absoluta närhet. Det indikerar att det fortfarande finns många som väljer att inte ansluta sig trots att möjligheten finns. 

Tabellen visar hur många procent av hushållen som har tillgång till snabbt bredband (faktisk hastighet) år 2019 respektive 2020

 

Tillgång till fast bredband

2019

2020

Ökning

Askersund 58,17% 59,26% 1,09%
Degerfors 77,90% 82,06% 4,15%
Hallsberg 64,49% 64,29% -0,20%
Hällefors 76,43% 77,08% 0,65%
Karlskoga 81,23% 82,09% 0,86%
Kumla 74,24% 77,00% 2,76%
Laxå 54,04% 54,42% 0,37%
Lekeberg 67,79% 70,36% 2,56%
Lindesberg 60,11% 62,59% 2,48%
Ljusnarsberg 55,38% 55,82% 0,45%
Nora 69,24% 69,98% 0,74%
Örebro 89,07% 89,84% 0,77%
Örebro län 79,39% 80,52% 1,13%

 

Tabellen visar tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten 

 

Tillgång till 1 Gbit/s eller fiber

2019

2020

Ökning

Askersund 67,06% 76,56% 9,50%
Degerfors 86,10% 91,54% 5,44%
Hallsberg 69,43% 81,94% 12,51%
Hällefors 80,71% 90,22% 9,50%
Karlskoga 91,49% 91,98% 0,49%
Kumla 88,51% 94,44% 5,93%
Laxå 61,43% 77,58% 16,15%
Lekeberg 78,27% 85,98% 7,71%
Lindesberg 76,63% 82,00% 5,37%
Ljusnarsberg 64,19% 75,14% 10,96%
Nora 77,70% 88,14% 10,44%
Örebro 93,42% 96,61% 3,19%
Örebro län 86,71% 91,67% 4,96%

 

Du kan få projektstöd för att bygga bredbandsnät på landsbygden. Det kan vara en grupp personer som bor på landsbygden som bildar en förening som sedan söker stödet och bygger bredbandsnätet. Det kan också vara kommunen, ett kommunalt bolag eller ett privat företag. Du söker både stöd och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Ansökan handläggs av länsstyrelsen.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, June 23, 2022