Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Forum för Logistik är ett nätverk för kunskaps-, erfarenhets- och utvecklingsutbyte mellan näringsliv, universitet, offentlig sektor och andra intressenter. Business Region Örebro är värdar för nätverket och tillsammans har vi ett framgångsrikt samarbete för utveckling av den logistiska verksamheten i regionen. Forum för Logistik träffas regelbundet. 

Ett utvecklat industrikluster gör att det finns god tillgång till arbetskraft och annan logistisk service i regionen. På Örebro universitet erbjuds studier inom logistik och länet har två YH-utbildningar inom logistik.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 8, 2021