Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Program och handlingsplaner med koppling till RUS

Vi har tagit fram handlingsplaner inom de prioriterade områdena. De har områdets tre strategiska inriktningar som utgångspunkt, men bidrar till att nå fler av den regionala utvecklingsstrategins mål.

Samtliga handlingsplaner ska vara jämställdhetsintegrerade.

Handlingsplaner som har en koppling till RUS

Contacts

Susanne Rosendahl

Utvecklingsledare: Regional utvecklingsstrategi

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 19, 2021