Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

----------------------------------------------

Kultur

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Lena Adem

Strateg och analytiker

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Mia Eriksson

Kommunikation och administration

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Johanna Ström

Utvecklingsledare: Dans

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Magdalena Isaksson

Vikarierande utvecklingsledare: Dans 50%

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Kristoffer Pettersson

Utvecklingsledare: Film (barn och unga)

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Litteratur

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Musik

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Bibliotek

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek och Litteratur

Peter Alsbjer

Utvecklingsledare: Regionbibliotekarie

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Civilsamhälle

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mikael Norberg

Administratör: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021