Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Undersökningar, omvärldsbevakning och forskning

Här hittar du undersökningar och rapporter som Region Örebro län gjort inom kultur och civilsamhälle.

Forskning och rapporter

Contacts

Lena Adem

Strateg och analytiker

Did the content help you?

Last updated: Monday, November 6, 2023