Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Johan Karlström

Utvecklingsledare: Natur och friluftsliv

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Malin Wistrand

Utvecklingsledare: Turism

Simon Tullstedt

Utvecklingsledare: Bergslagen cycling

Johan Södergren

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Klas Brynte

Projektkoordinator Smart Industri för östra Mellansverige

Lisa Virén

Utvecklingsledare

Mikael Jorstig

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Did the content help you?

Last updated: Sunday, January 17, 2021