Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Johan Karlström

Utvecklingsledare: Natur och friluftsliv

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Matilda Eriksson

Utvecklingsledare: Näringsliv och innovationer

Johan Södergren

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Olle Jonsson

Utvecklingsledare: Innovation och entreprenörskap

Jenny Ahlgren

Företagskoordinator: Turism

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Did the content help you?

Last updated: Monday, November 13, 2023