Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Kompletterande stöd till vissa kulturaktörer i länet

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-02-08 13:55

Det finns aktörer i Örebro län som inte ingår i kultursamverkansmodellen men som ändå är viktiga för den kulturella infrastrukturen. De är åtta till antalet och får i år dela på cirka 4,2 miljoner kronor. Det beslutade kulturnämnden vid dagens sammanträde.

- I nämnden menar vi att de aktörer vi stöttar på det här sättet är viktiga för att vi ska ha en stark och bra kulturscen i hela länet till glädje för alla invånare, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

De aktuella aktörerna, som är verksamma inom museiområdet, scenkonsten samt inom amatörteater och musik, är:

  • Teater Martin Mutter (524 000 kronor)
  • Skoindustrimuseet (488 000 kronor)
  • Nora Järnvägsmuseum och Pershyttan, NJOV (1 410 000 kronor)
  • Alfred Nobels museum (330 000 kronor)
  • Frövifors pappersbruksmuseum (273 000 kronor)
  • Loka brunns kurortsmuseum (Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalt Loka 100 000 kronor).
  • Regional främjandeverksamhet inom amatörteater (675 000 kronor) med huvudman Örebro läns bildningsförbund
  • Regional amatörmusikkonsulent (441 000 kronor) med föreningen Scenit som huvudman

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 4, 2021