Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Stort intresse för regionens kulturresidens i Tivedstorp

Published: 2024-02-21 10:19

Totalt har 168 nordiska kulturskapare sökt till Region Örebro läns genreöverskridande residens. Det handlar om en möjlighet för konstnärer att under en begränsad tid få arbeta och skapa på en speciell plats i vårt län.

Röd torparstuga i morgondimma i Tivedens urskog

– Fantastiskt kul att det är så många som fått upp ögonen för vårt residens i Tiveden, säger Mirja Mattsson, utvecklingsledare för projektet Kulturella kraftfält på landsbygden.

Av de sökande är majoriteten högt kvalificerade kulturaktörer inom dans, cirkus, musik, film, teater, litteratur och konst. Flera nordiska länder är representerade.

– Nu arbetar vi för fullt med att läsa ansökningar och inom några veckor presenterar vi de sex utvalda kulturaktörerna. Dessa får möjligheten att bo och arbeta i Tivedstorp den 21–31 maj, säger Mattias Käll, utvecklingsledare inom bild och form.

Den 25 maj kommer det att vara ett publikt evenemang för allmänheten där alla deltagare bidrar med en programpunkt.

– I förlängningen är detta en liten del i Region Örebro läns arbete med att utveckla och stärka hela länets kulturliv, avslutar Mirja.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 21, 2024