Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Utlysning: Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-04-14 14:47

Med utlysningen vill Vinnova ge utrymme för civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar att i tvärsektoriell samverkan bidra till en hållbar och jämlik samhällsutveckling.

Vad kan ni söka för?

Att, i tvärsektoriell samverkan, etablera, samskapa eller vidareutveckla civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar för social hållbarhet och därmed främja långsiktiga samverkansstrukturer mellan sektorer.

Vem kan söka?

Civilsamhällesorganisation (inklusive sociala företag) i samverkan med minst en ytterligare part från en annan sektor såsom offentlig- eller privat. Civilsamhällesorganisationen är koordinator. Endast juridiska personer kan vara projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag med 1-2,5 miljoner kronor per projekt med projektlängd max 24 månader. Vinnovas bidrag kommer att uppgå till högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 4, 2021