Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Byggstart för snabbare busstrafik

Publicerad: 2021-05-06 16:09

Petter Arnebacks krönika i nyhetsbrev maj 2021.

I dag börjar vi bygga BRT, ett system för snabbussar i Örebro kommun. Det är en stor infrastruktursatsning i vår länsplan för transportinfrastruktur. Bakom beslutet står en bred politisk majoritet både i Region Örebro län och i Örebro kommun.

I dag är bilen snabbare än bussen på de flesta sträckor i stadstrafiken men med egna filer, prioriterade signalsystem och enklare sätt att visa biljetten kapas många ledtider. BRT kommer även att förkorta restiden för de regionbussar som ska ta sig igenom Örebro. I veckan är det byggstart för etapp 1. Du hittar kartor, skisser och underlagsrapporter på webben 

Hållbar utveckling och god konkurrenskraft

I veckan presenterar de sju regionerna i ”En bättre sits” sitt svar på EU:s framtida transportpolitik. Stockholm-Mälarregionen måste räknas till EU:s prioriterade ”stomnät” där Stockholm och Örebroregionen med Hallsberg ska fortsätta ses som särskilt viktiga transportnoder. Det gäller att göra rätt prioriteringar i den europeiska transportinfrastrukturen både för att nå klimatmålen inom Parisavtalet och för att vår region ska ha en fortsatt god konkurrenskraft.

Våra medel driver utvecklingen i rätt riktning

Det här är viktiga frågor i vår när vi gör den översyn av regionala utvecklingsstrategin som ska ske varje mandatperiod. Vårt uppdrag som regionalt utvecklingsansvariga handlar om att skapa en god hållbar utveckling i vårt län där människor mår bra och kan försörja sig, där företag är konkurrenskraftiga och där vi använder resurser på ett klokt och effektivt sätt så att vi håller oss inom de planetära gränserna. På många områden krävs en omställning i samhället och de företagsstöd och projektmedel vi förfogar över ska användas för att driva på i rätt riktning. Partnerskapet för regional utveckling är redan involverade i uppdateringen. Till hösten planerar vi för en öppen remisskonferens där även andra får möjlighet att lämna sina synpunkter på strategin.

Håll i och håll ut

Efter flera veckor med rekordsiffror när det gäller antalet covidsmittade vände kurvan neråt under april. Tyvärr har minskningen stannat av, läget i vården är fortfarande mycket ansträngt och tuffare än under andra vågen. För oss alla gäller det att hålla i och hålla ut och att ta vaccin när det blir din tur. För oss som ingår i Fas 4 kom en glädjande nyhet i veckan, att vaccineringen tidigareläggs och planeras nu att starta under andra halvan av maj istället för i juni. Först ut är 55-59-åringarna.

 

Nu planerar vi för en återstart efter sommarsemestrarna.

Petter Arneback
regional utvecklingsdirektör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023