Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi har uppdaterat utvecklingsstrategin

Den 28 april 2022 beslutade regionfullmäktige att fastställa den reviderade regionala utvecklingsstrategin, RUS. Här finns den nya strategin som pdf. Du kan också följa processen och se den tidigare strategin, remissversionen och vad som är skillnaden.

Våra övergripande mål och prioriterade områden står fast, men vi har uppdaterat formuleringar utifrån det som hänt i omvärlden, till exempel EU:s nya strukturfondsperiod och gröna giv, den nya nationella strategin och andra viktiga mål för hållbar utveckling. 

I filmen presenterar vi de remissvar vi fått in och hur vi hanterat dem. 

Förslag till Örebro läns regionala utvecklingsstrategi

De här remissvaren har vi fått och så här har vi hanterat dem.

Illustration tidplan för uppdatering. Faserna beskrivs i texten under rubriken Tidplan.

Tidplan

2022

  • 28 april 2022: regionfullmäktige antar strategin
  • 15 februari 2022: regionfullmäktige beslutar om minoritetsåterremiss
  • 2 februari 2022: regionstyrelsen reviderade den regionala utvecklingsstrategi

2021

  • November-december: tid för politisk förankring
  • Oktober-november: skrivfas för korrigeringar
  • 29 september: öppen remisskonferens
  • Remisstid: 21 juni till 30 september 2021
  • Uppdateringarna förankrades och skickades sedan på remiss. 
  • I mars-maj: skrivfas ett där vi formulerade uppdateringarna. 
  • Januari-februari 2021: Vad i strategin ska uppdateras och med vilka underlag?

Remissversionen av RUS kapitel för kapitel

Här får du en dragning av remissversionen kapitel för kapitel.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2023