Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vi uppdaterar utvecklingsstrategin

Vi har gjort en översyn av den regional utvecklingsstrategin, RUS. Precis innan jul lämnade vi RUSen till politisk beredning. Här finns nuvarande strategi, remissversionen och förslaget som det ser ut den 21 december 2021.

Våra övergripande mål och prioriterade områden står fast, men vi har uppdaterat formuleringar utifrån det som hänt i omvärlden, till exempel EU:s nya strukturfondsperiod och gröna giv, den nya nationella strategin och andra viktiga mål för hållbar utveckling. 

I filmen presenterar vi de remissvar vi fått in och hur vi hanterat dem. 

Förslag till Örebro läns regionala utvecklingsstrategi

De här remissvaren har vi fått och så här har vi hanterat dem.

Illustration tidplan för uppdatering. Faserna beskrivs i texten under rubriken Tidplan.

Tidplan

  • Januari-februari 2021: Vad i strategin ska uppdateras och med vilka underlag?
  • I mars-maj: skrivfas ett där vi formulerade uppdateringarna. 
  • Uppdateringarna förankrades och skickades sedan på remiss. 
  • Remisstid: 21 juni till 30 september 2021.
  • 29 september: öppen remisskonferens.
  • Oktober-november: skrivfas för korrigeringar.
  • November-december: tid för politisk förankring
  • 2022: beslut i regionfullmäktige.

Remissversionen av RUS kapitel för kapitel

Här får du en dragning av remissversionen kapitel för kapitel.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2021