Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vi uppdaterar utvecklingsstrategin

Under 2021 gör vi en översyn av den regional utvecklingsstrategin. Nu jobbar vi med att sammanställa remissvaren.

23 organisationer har skickat remissvar och nästan lika många gav sina inspel under remisskonferensen den 29 september. Nu sammanställs svaren och ett bearbetat förslag presenteras för tre av våra nämnder den 10 november. 

Förslaget till RUS kapitel för kapitel

Här får du en dragning av remissversionen kapitel för kapitel.

Våra övergripande mål och prioriterade områden står fast, men vi uppdaterar formuleringar utifrån det som hänt i omvärlden, till exempel EU:s nya strukturfondsperiod och gröna giv, den nya nationella strategin och andra viktiga mål för hållbar utveckling. Det blir alltså inga breda, öppna dialogmöten denna gång men du kan följa processen på den här sidan.

Illustration tidplan för uppdatering. Faserna beskrivs i texten under rubriken Tidplan.

Tidplan

  • Januari-februari 2021: Vad i strategin ska uppdateras och med vilka underlag?
  • I mars-maj är det skrivfas ett där vi formulerar uppdateringarna. 
  • Uppdateringarna förankras och skickas sedan på remiss. 
  • Remisstiden är 21 juni till 30 september 2021.
  • 29 september blir det en öppen remisskonferens.
  • Oktober, kort skrivfas för korrigeringar.
  • Under senhösten är det tid för politisk förankring och sedan beslut i regionfullmäktige i början av 2022.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 oktober 2021