Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Remissvar på RUS

Här är alla remissvar på RUS som kom in hösten 2021.

Askersunds slutgiltiga svar 21RS5939.pdf(776762) (0)_TMP (pdf, 840kB)
Centerpartiet i Degerfors tilläggsyrkande till Degerfors yttrande (pdf, 18kB)
Hallsbergs slutgiltiga remissvar RUS (pdf, 448kB)
Handelskammaren Mälardalen Remissvar Regional Utvecklingsstrategi Örebro 2022-2030 HKM.pdf(774912) (0)_TMP (pdf, 183kB)
Karlskoga kommuns svar 21RS5939.pdf(770205) (0)_TMP (pdf, 806kB)
Länsstyrelsens remissvar.pdf(775635) (0)_TMP (pdf, 517kB)
Laxå kommun svar - Yttrande Remiss - regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030(63898) (0).pdf(770861) (0)_TMP (pdf, 571kB)
Lekeberg kommuns svar - yttrande remiss - 333.pdf(770903) (0)_TMP (pdf, 807kB)
Liberalernas remissvar.pdf(775395) (0)_TMP (pdf, 514kB)
Lindesbergs kommun 21RS5939.pdf(773287) (0)_TMP (pdf, 919kB)
Ljusnarsberg resmissvar (pdf, 1648kB)
LO Örebro län 21RS5939.pdf(774313) (0)_TMP (pdf, 147kB)
LRF yttrande Regional utvecklingsstrategi Örebro län 2022-2030 Dnr 21RS5939.pdf(774900) (0)_TMP (pdf, 725kB)
Nora kommun svar - 21RS5939.pdf(772457) (0)_TMP (pdf, 2700kB)
Örebro läns bildningsförbund ÖLBF remissvar 210929.pdf(774938) (0)_TMP (pdf, 176kB)
Örebro läns museum remissvar sept 29.pdf(774913) (0)_TMP (pdf, 199kB)
Örebro universitet remissvar.pdf(774962) (0)_TMP (pdf, 267kB)
Region Sörmland remissvar- 2030.pdf(774918) (0)_TMP (pdf, 433kB)
Region Västmanland remissvar 2.pdf(775378) (0)_TMP (pdf, 400kB)
RF-SISU Remissvar.pdf(775361) (0)_TMP (pdf, 221kB)
Skogsstyrelsen Yttrande RUS Örebro 2021_3423.pdf(774684) (0)_TMP (pdf, 142kB)
Slutgiltigt svar Örebro kommun 2 (pdf, 252kB)
Slutgiltigt svar Örebro kommun (pdf, 248kB)
Vänsterpartiet Örebro län Remissvar RUS 2022-2030.pdf(774687) (0)_TMP (pdf, 435kB)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 april 2022