Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny gång- och cykelväg mellan Örebro och Glanshammar

Publicerad: 2021-01-12 17:16

Det är viktigt att du känner dig säkert när du går eller cyklar bredvid en trafikerad väg. Därför har Region Örebro län har tillsammans med Örebro kommun och Trafikverket samarbetat för att bygga den nya gång- och cykelvägen mellan Örebro och Glanshammar.

Film: Ny gång- och cykelväg mellan Örebro och Glanshammar

Innan den nya gång- och cykelvägen byggdes fick cyklisterna ta sig fram intill den trafikerade vägen 823 mellan Örebro och Glanshammar.

- Tidigare cyklade jag sällan utmed vägen eftersom jag var rädd att det skulle hända någonting. Det var obehagligt när lastbilar och bilar swishade förbi väldigt fort, menar Eva Holm som bor i Glanshammar.

- Nu när den nya gång- och cykelvägen har byggts cyklar jag mycket mer och det känns mer säkert, fortsätter hon. Eva är en av de cyklister som ökat sitt pendlande på cykel mellan Örebro och Glanshammar sedan den nya vägen byggdes.

Tidigare, när vägen inte gav bra förutsättningar för att ta sig fram på cykel, var det cirka 40 personer per dag som cyklade på sträckan. Nu när den nya gång- och cykelvägen har byggts har antalet cyklister ökat till 280 personer per dag. En ökning på 700 procent.

- Nu är mitt förstahandsval att ta cykeln till jobbet i Örebro. Tack vare den nya cykelvägen kan jag cykla fyra till fem dagar i veckan. Jag tycker att det är en bra start och en bra avrundning på arbetsdagen. Pendlingen blir en del av dagen istället för att ta en del av dagen, säger Stefan Andersson som bor i Glanshammar men arbetar i Örebro.

- Ta cykeln till jobbet, för du kommer må bättre! Det är bra motion och jag känner mig mycket gladare när jag cyklar. Då har man kommit igång ordentligt på morgonen och så kan man cykla hem i den takt man vill, avslutar Eva.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023