Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hasopor får hjälp av Energikontoret med energigenomgång

Publicerad: 2024-01-24 11:02

"Att mäta är att veta!" säger Energikontorets utvecklingsledare Krister Lauri. Genom vårt EU-projekt Grönt och energieffektivt näringsliv i östra Mellansverige (GENIÖMS) hjälper Krister små och medelstora företag i länet med en energigenomgång av verksamheten.

Bildcollage: Energikontorets Krister Lauri och Hasopors Jonas Dartman på rundvandring i produktionslokalerna. Industrimaskiner och ugnar.

Energikontorets Krister Lauri och Hasopors Jonas Dartman på rundvandring i produktionslokalerna. Foto: Jessica Jeppson

Hasopor i Hammar utanför Askersund är ett av företagen som får hjälp av Krister med en energigenomgång. Syftet med en energigenomgång är att få överblick över energianvändningen - över dygnet och över längre tid - för att få idéer om var i processen det kan gå att energieffektivisera, för att skona miljön och spara pengar.

Före besöket på Hasopor fick Krister uppgifter om Hasopors energianvändning och sammanställde den på sätt som företaget kanske inte gjort själva. På så sätt kunde Krister komma med en del insikter till ledningen genom diagram över företagets energianvändning över året. 

Spillvärmen kan användas i produktionen

Vid mötet diskuterade Krister och företagsledningen vilka energieffektiviseringar som skulle kunna genomföras. 

- Genom projektet GENIÖMS vill vi hjälpa företaget att öka sin medvetenhet om energianvändningen och hitta potentiella förbättringsområden, ur ett energieffektiviseringsperspektiv. Hasopor är på väldigt god väg, men det finns mer att göra, sa Krister.

- Varje sparad kWh är en sparad kWh! sa vd Daniel Ellison och menade att även de små förändringsförslagen är välkomna. 

Hasopor själva har funderat på om företaget kan ta vara på spillvärmen från ugnarna de har i sin produktion, för att värma upp kontorslokalerna eller till den del i produktionsprocessen, där man i nuläget torkar råvaran (förpackningsglas som lämnats in för återvinning) med hjälp av gasol. 

Cirkulärt tänk

Hasopor tillverkar skumglas av förpackningsglas som lämnas in på återvinningsstationer runt om i landet och sen fraktas till Svensk glasåtervinnings lokaler i Hammar, alltså vägg i vägg med Hasopor. 85 procent av det inlämnade glaset går att göra nya flaskor och burkar av, medan resterande 15 procent tidigare gått till deponi.

Nu kan i stället en två tredjedelar av det annars deponerade glaset användas för att göra skumglas, som i sin tur används som lättviktigt fyllnadsmaterial vid byggen av vägar, järnvägar och byggnader. Skumglaset är till 99,8 procent cirkulärt, till skillnad från leca och skumplast, som också används som fyllnadsmaterial men som görs av jungfruligt material (lera) respektive fossila material (olja). 

Kort sagt: det som tidigare ansågs som oanvändbart material och gick till deponi, kan nu användas för att tillverka en helt ny produkt. Genom sin affärsidé utifrån industriell symbios är Hasopor därför även intressant i ett annat av Energikontorets EU-projekt. Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län hjälper företag att bli mer cirkulära och där är Katja Hagström ansvarig utvecklingsledare.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp med en energigenomgång? Kontakta Krister Lauri genom kontaktuppgifterna nedan. Utifrån den första kontakten kan Krister sen avgöra om ert företag faller in under projektet GENIÖMS eller om du kan få hjälp av någon annan på Energikontoret eller kommunens energi- och klimatrådgivare. Energirådgivningen som också jobbar med små och medelstora företag.

Vill du veta mer om GENIÖMS? Läs mer genom att klicka här.

Logotyp Europeiska unionen

Krister Lauri

Utvecklingsledare energieffektivisering på företag

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 januari 2024