Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grönt och energieffektivt näringsliv i östra Mellansverige

Inom projektet Grönt och energieffektivt näringsliv i östra Mellansverige (Geniöms) hjälper vi företag att energieffektivisera och spara pengar, vilket också leder till att koldioxidutsläppen minskar. 

En kvinna i industrimiljö. Logotyp för EU och texten "Medfinansieras av Europeiska unionen"

Så kan vi på Energikontoret hjälpa dig:

 • Analysera företagets energidata och förklara mönster och avvikelser.
 • Göra ett platsbesök med en energigenomgång av fastighet och verksamhet.
 • Ge konkreta förslag på lönsamma energieffektiviserande och -besparande åtgärder.
 • Hjälpa till att identifiera eventuella finansieringsstöd.

En energigenomgång inleds med att du skickar uppgifter om företagets energianvändning till vår utvecklingsledare Krister Lauri, som jobbar med energieffektivisering på företag.

Krister går igenom företagets energidata och presenterar sina slutsatser och förslag på åtgärder vid ett fysiskt besök som även innefattar en rundvandring i lokalerna för att han ska få en bild av verksamheten och inte bara energisiffrorna.

Efter energigenomgången återkommer Krister med en rapport där han presenterar sina slutsatser och förslag på åtgärder som sparar företaget energi och pengar. 

Här är några av tipsen som vår utvecklingsledare Krister Lauri gett företag under energigenomgångar på olika företag:

 • Isolera värmeledningar för att minska värmespill.
 • Starta maskiner en i taget på morgonen i stället för alla på en gång, för att undvika effekttoppar.
 • Installera rörelsedetektorer för belysningen i lokaler som används sällan.
 • Isolera kring tak och väggar för att minska värmespill.
 • Ta fram separata rapporter för elförbrukningen i respektive fastighet, om det finns flera fastigheter. På sikt ha separata elabonnemang för respektive fastighet.
 • Se över om portar står öppna för länge och orsakar värmeläckage som skulle kunna undvikas.
 • Kontrollera så det inte finns tryckluftsläckage. Även en liten läcka innebär stora energiförluster och onödigt höga elkostnader.
 • Se över elanvändningen när verksamheten inte är i gång - exempelvis på nätter och helger. Vilka maskiner drar el fast de inte används?

Almi är projektägare och kan hjälpa dig med att

 • göra en hållbarhetsanalys där vi identifierar utvecklingsområden och nya affärsmöjligheter med koppling till Agenda 2030
 • göra en investeringskalkylering där vi ställer olika insatser mot varandra. Vad blir exempelvis den ekonomiska effekten av en investering på kort och lång sikt?
 • förbereda arbete för genomförande av egendeklaration ISO26000
 • finansiering, till exempel genom vårt förmånligare gröna lån.

 1. Genom rådgivning har deltagande företag ökat sin kunskap och motivation för hållbarhetsarbete, energieffektivisering och energioptimering, med fokus på affärsnytta.

 2. Energikontoren och Almi har, genom samarbete, stärkt kapaciteten inom främjarsystemet och utvecklat långsiktiga gemensamma arbetssätt och verktyg.

 3. Projektets insatser för företag och aktörer inom näringslivsutveckling har ökat intresset och kunskapen om energieffektivisering i små och medelstora företag i östra Mellansverige.

Projektet är ett samarbete mellan

 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Västmanland
 • Region Uppsala
 • Region Sörmland
 • Energikontoret i Mälardalen
 • Almi Företagspartner Mälardalen
 • Almi Företagspartner Uppsala
 • Almi Företagspartner Stockholm Sörmland
 • Almi Företagspartner Östergötland.

Projektet får finansiellt stöd av den europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår 1 september 2023 till 31 oktober 2026. 

Loggor för projektparter

Se våra filmer

Energieffektivisering

Klimat

Hållbar lönsamhet

Kontakter

Krister Lauri

Utvecklingsledare energieffektivisering på företag

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 juli 2024