Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Företag i Östergötland och Örebro län ska bli bättre på att införa cirkulära lösningar. EU-projektet Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län ska stärka företagen i arbetet med den gröna omställningen. Det ska bland annat ske genom ökad samverkan mellan företag och genom att främja hållbar materialproduktion, utveckla bioekonomin samt stödja upphandling som ökar efterfrågan på cirkulära produkter.

En grön växt i form av en spiral. Logotyp för Cirkulär kraftsamling och EU/Tillväxtverket

Genom projektet ska vi bidra till att sluta material- och energiflöden i länet, bidra till en ökad resurseffektivitet samt ökad använding av råvaror inom bioekonomin.

Projektets målgrupp är primärt företag som har en verksamhet som genererar restströmmar, eller där andra företags restströmmar skulle kunna utgöra en insatsvara i den verksamheten. Projektet vänder sig också till kommuner och företagsfrämjande aktörer i syfte att utveckla strukturer som bidrar till ett resurseffektivare samhälle. 

Inom projektet kommer vi erbjuda kunskapshöjande insatser, företagsrådgivning samt nätverksfrämjande aktiviteter. Projektets målsättning är att företag i länet genomför omställningsarbete i sina verksamheter, med utgångspunkt från den kunskap och de verktyg som projektet genererar.

Projektägare är Region Östergötland/Energikontoret Östergötland. Projekttiden är 1 september 2023 till 31 augusti 2027.

Se våra filmer

Intervju: Artex

Intervju: Biototal

Intervju: Svensk plaståtervinning

Seminarium: Cirkulär materialanvändning

Kontakter

Katja Hagström

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi och skogsfrågor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 april 2024