Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Byggnadslyftet i östra Mellansverige

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det motsvarar cirka 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det beror bland annat på vilken typ av byggmaterial som används, hur energianvändningen ser ut, vilka som bor eller hyr byggnaderna, transporter och mer. Allting handlar om val. Och med hjälp av projektet Byggnadslyftet i östra Mellansverige vill vi få fler människor att göra mer gröna val.

Europeiska unionen logotyp + texten Medfinansieras av Europeiska unionen

Bättre byggnader - bättre framtid

Syfte med projektet

Med hjälp av det EU-finansierade projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige vill vi bidra till en mer energieffektiv, klimatsmart och innovativ bygg- och fastighetsbransch i Östra Mellansverige.

Tillsammans vill vi sprida kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte
Teknikutvecklingen går fort, inte minst kopplat till digitalisering och energigemenskap för att dela energi mellan byggnader. För att uppnå Sveriges klimatmål och bidra till uppfyllande av hållbarhetsmål för Agenda 2030 krävs bredare kunskap och utökat erfarenhetsutbyte.

Genom att använda våra fyra fastighetsnätverk: Fastighetsnätverket i Örebro län, Fastighetsnätverk Sörmland, Fastighetsnätverk Västmanland och Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖBKN) kan branschrepresentanter samverka och inspirera varandra. Med kunskapshöjande aktiviteter och goda exempel kan fler fastighetsägare tillsammans göra mer! 

Projektinformation

Projektpartners

  • Region Örebro län (projektägare)
  • Energikontoret i MälardalenCleantech Östergötland
  • Region Östergötland
  • Samverkan kommer även att ske med NRGIZE som är en del av Eskilstuna kommun. 

Finansiärer

Eskilstuna kommun, NRGIZE, Åtvidabergs kommun, Linköpings kommun, Region Örebro län, Fastighetsnätverket i Örebro län, Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖBKN), Örebro kommun, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Västmanland, Region Östergötland, Energikontoret i Mälardalen, Skanska, NCC, Åhlin & Ekeroth, Lundbergs fastigheter, Optimera, Vattenfall AB, Cleantech Östergötland och Europeiska unionen via Tillväxtverket

Projektperiod

1 oktober 2023 – 30 september 2026

Målgrupp

Primär: Små- och medelstora fastighetsägare inom offentlig och privat sektor.

Sekundär: Kommuner, myndigheter, akademi, leverantörer, konsulter samt brukare, hyresgäster och branschorganisationer.

Stefan Jonsson

Utvecklingsledare fastigheter

Lyftkran i bakgrunden, människor  som står på ett tak och pekar, solnedgång

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2024