Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fastighetsnätverket som strateginod - samarbete med Energimyndigheten

Energimyndigheten siktar mot en halverad energianvändning till år 2030. Nu vill de kroka arm med Fastighetsnätverket i Örebro län, som blir först i Sverige med ett fördjupat samarbete.

Bild på hus i bostadsområdet Tamarinden

Vid det nya bostadsområdet Tamarinden kan byggnaderna dela energi med varandra.

Energimyndigheten har ett uppdrag som heter Sektorsstrategier för energieffektivisering. Uppdraget ska leda till en halverad energianvändning i hela Sverige till år 2030. Till sin hjälp kommer branscher, offentliga aktörer och akademin samarbeta för att sätta mål inom varje sektor.

Med hjälp av sektorsstrategierna kommer på så vis alla hjälpas åt för att nå energieffektiviseringsmålet tillsammans. Nu har Energimyndigheten bedömt att Fastighetsnätverket i Örebro län svarar väl mot förutsättningarna att forma en så kallad strateginod.

Fastighetsnätverket i Örebro län är, enligt Energimyndigheten, en värdefull regional plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och innovativ samverkan. Våra insatser kommer vara av stor betydelse för att vi tillsammans ska nå visionen om ett hållbart energisystem.

Fastighetsnätverket blir först i Sverige att bilda strateginod

Örebroregionen har kommit långt inom hållbarhetsområdet. Två exempel är det planerade smarta bostadskvarteret Tamarinden och det moderna vård- och omsorgsboendet Karlslundsgården. Vid Tamarinden kan byggnaderna dela energi med varandra, medan Karlslundsgården har satsat på digital teknik för att hyresgästerna ska må bra.

- Det känns väldigt roligt att Örebroregionen blir föregångare för att medverka till nya smarta åtgärder inom fastighetsbranschen. Genom att arbeta tillsammans på både lokal, regional och nationell nivå skapar vi en bättre framtid för alla i länet, menar Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Niklas Jakobsson är koordinator för Fastighetsnätverket i Örebro län och kommer leda samarbetet med Energimyndigheten.

- Det är tack vare våra engagerade medlemmar som vi har kunnat göra det här möjligt. De sprider hållbara lösningar och inspireras av varandra. Genom fördjupat samarbete med Energimyndigheten kan vi nu i Fastighetsnätverket sprida fler goda exempel. Tillsammans kan vi göra mer, säger han.

Mer om sektorsstrategierna

Kontakter

Stefan Jonsson

Utvecklingsledare fastigheter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2024