Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energikontoret hjälper ditt företag med en energigenomgång

Publicerad: 2024-06-11 10:27

Ditt företag kan spara energi och pengar genom enkla åtgärder. Låt Energikontoret hjälpa er med en energigenomgång!

Bildcollage från tre olika industrier. Krister Lauri i gul väst tillsammans med företagsledningen på rundvandring i lokalerna.

 

Vill du minska energianvändningen (och energikostnaderna) för ditt företag? Låt oss hjälpa dig med en energigenomgång! Efter genomgången har du fått konkreta tips och idéer om hur du kan spara energi och pengar.

Några exempel på åtgärder

Här är några av tipsen som vår utvecklingsledare Krister Lauri gett företag under energigenomgångar på olika företag:

  • Isolera värmeledningar för att minska värmespill.
  • Starta maskiner en i taget på morgonen i stället för alla på en gång, för att undvika effekttoppar.
  • Installera rörelsedetektorer för belysningen i lokaler som används sällan.
  • Isolera kring tak och väggar för att minska värmespill.
  • Ta fram separata rapporter för elförbrukningen i respektive fastighet, om det finns flera fastigheter. På sikt ha separata elabonnemang för respektive fastighet.
  • Se över om portar står öppna för länge och orsakar värmeläckage som skulle kunna undvikas.
  • Kontrollera så det inte finns tryckluftsläckage. Även en liten läcka innebär stora energiförluster och onödigt höga elkostnader.
  • Se över elanvändningen när verksamheten inte är i gång - exempelvis på nätter och helger. Vilka maskiner drar el fast de inte används?

Så går det till

En energigenomgång inleds med att du skickar uppgifter om företagets energianvändning till Krister Lauri. Han går igenom företagets energidata och presenterar sina slutsatser och förslag på åtgärder vid ett fysiskt besök som även innefattar en rundvandring i lokalerna för att Krister ska få en bild av verksamheten och inte bara energisiffrorna. Efter energigenomgången äterkommer Krister med en rapport där han presenterar sina slutsatser och förslag på åtgärder som sparar företaget energi och pengar. 

Projekt med EU-medel

Energigenomgången är kostnadsfri och genomför inom ramen för vårt projekt Grönt och energieffektivt näringsliv i östra Mellansverige (Geniöms). Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket. Geniöms drivs av Almi och projektparter är fyra Almibolag och tre energikontor i östra Mellansverige. 

Här kan du läsa mer om Geniöms.

 

Krister Lauri

Utvecklingsledare energieffektivisering på företag

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juni 2024