Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hur ska elen räcka till alla? Effekt- och elkapacitetsbrist i fokus på hybridkonferens

Publicerad: 2022-11-10 12:00

Sveriges energisituation är redan kraftigt ansträngd. Samtidigt ökar elektrifieringen av samhället och elsystemet behöver ställas om. Vi alla har ett ansvar för att nå riksdagens energipolitiska mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. På konferensen Energitinget 2022 samlas branschexperter och diskuterar fakta, utmaningar och möjligheter kring effektfrågan.

Ivan Barck, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

Ivan Barck, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

Det är vinter och kallt. Industrin går på högvarv och många kommer hem, tänder lampor, lagar mat och laddar elbilen. Då ökar risken för både effektbrist, att elen inte räcker till den totala förbrukningen vid en och samma tidpunkt, och kapacitetsbrist, att elnätet inte kan transportera den mängd el som behövs.

– Effekt- och kapacitetsbrist är växande utmaningar på många håll i landet, men att ställa om till ett hållbart energisystem innebär också flera möjligheter, säger Ivan Barck, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

Konferensen Energitinget är en del av Region Örebro läns och Energikontoret i Mälardalens uppdrag att sprida kunskap om hur kommuner, industrier och nätägare kan samverka och förebygga kraftförsörjningsproblem i framtiden.

Energisituationen är ett hinder för nyetableringar: ”Det är sanslöst”

Kommundirektör Claes-Urban Boström, från Kungsör, är en av flera talare som på Energitinget lyfter vad kapacitetsbrist kan innebära för den regionala utvecklingen.  

– Vi vill utvecklas inom energiområdet men ser också en brist på energi. Skulle vi få en etableringsförfrågan från en större aktör som kan ge kommunen 100 jobb måste vi tacka nej, eftersom effekten inte räcker till. Det är sanslöst, säger Claes-Urban Boström.

Framtidslösningar på agendan

Fler talare är bland andra Anna Karlsson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Uppsala, som berättar om vikten av samarbete och informationsdelning i kapacitetsfrågan. Sofia Päivärinne delar med sig av exempel på hur digitala verktyg kan hjälpa oss hantera effektutmaningen. Hon är ansvarig för strategisk utveckling på Myrspoven – som på BA Tech Awards utsågs till Sveriges mest innovativa fastighetsteknikföretag 2022 för sin användning av artificiell intelligens inom energieffektivisering.

– Under dagen kommer vi ta del av många intressanta perspektiv. Energitinget vänder sig framför allt till företagare och till de som arbetar inom kommuner och regioner, men konferensen är öppen för alla som är intresserade av kraftförsörjning, säger Helena Ek, evenemangsansvarig på Energikontoret i Mälardalen.

Direktsänds den 22 november

Bakom konferensen står Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Eskilstuna kommun. Energitinget 2022 finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Läs mer: Gå till program och kostnadsfri anmälan

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023